Onderzoeksagenda Schouders Eronder

De onderzoeksagenda van Schouders Eronder is bedoeld om richting te geven aan het onderzoek dat binnen het programma wordt geïnitieerd. Het dient ook als leidraad voor toekomstig onderzoek dat het programma of de initiatiefnemers willen initiëren.

Stedenestafette Noord-oost Twente: overerving van armoede

'Opgroeien in armoede betekent een sociaal isolement voor kinderen'. De boodschap van ervaringsdeskundige Eline Schievink is duidelijk: opgroeien in armoede betekent veel meer dan geen geld hebben.

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

De presentaties, samenvattingen en infographics: alles wat er tijdens de kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners is gebruikt hebben we voor je op een rijtje gezet.