Corona: kansen en uitdagingen voor de schuldhulp

Woensdag 1 september 2021

Summerschool woensdag 1 september 2021 – Online via zoom van 10:00 – 12:00 uur

Gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden

Werk jij in de schuldhulpverlening en kom je in je werk weleens mensen tegen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? Laaggeletterdheid komt vaker dan je denkt. De helft van de mensen die hulp zoekt vanwege geldproblemen is laaggeletterd. Brieven begrijpen, formulieren invullen, informatie op het internet zoeken en geldzaken regelen is voor hen een flinke uitdaging. Door corona zijn bovendien begeleidingstrajecten en ondersteuningsvormen noodgedwongen stil komen te liggen of anders ingevuld.

In deze bijeenkomst gaan we na hoe schuldhulpverlening deze groep beter kan bedienen. Het gaat over de hele keten, van preventie en signalering tot schuldhulp en nazorg. Lost Lemon en Stichting Lezen en Schrijven helpen die keten van schuldhulp versterken. Ook stimuleren ze samenwerking door het delen van kennis en ervaringen uit de praktijk. 

Jenny Wildenbos (Lost Lemon) gaat in op de impact die corona had op laaggeletterden, bijvoorbeeld doordat loketten sloten of alleen online bereikbaar waren. Welke uitdagingen leverde dat op en hoe zijn gemeenten omgegaan met de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van informatie. Wat is er geleerd? Ze geeft ook tips voor gemeenten om nog meer te doen om in verbinding te blijven met deze groep.

Lisanne Bos en Tako de Vries (Stichting Lezen en Schrijven) vertellen wat het betekent om als laaggeletterde schulden te hebben. Hoe begin je het gesprek over schulden? Deelnemers krijgen handvatten aangereikt. Door corona zijn veel begeleidingstrajecten stil komen te liggen en lag de focus op het online leren. Onlangs deed Stichting Lezen en Schrijven onderzoek naar het online leren van laaggeletterden. De uitkomsten van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten voor professionals in de uitvoeringspraktijk. Stichting Lezen en Schrijven blikt ook vast vooruit. Wat als deze pandemie nog voortduurt, wat betekent dit voor het online leren van laaggeletterden en digitale inclusie?  

Voor wie
Uitvoerende en leidinggevende professionals in schuldhulpverlening, uitvoerend en leidinggevend. 

Meer over de sprekers

Jenny Wildenbos

Jenny Wildenbos werkt vanuit Lost Lemon als onderzoeker en adviseur voor gemeenten en ministeries aan diverse vraagstukken in het sociaal domein, waaronder het bereiken en passend ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. De aanpak van schulden en armoede is een rode draad in haar werk. Zo coördineerde zij in Utrecht het stedelijke project ‘Voorkom Huisuitzetting’ en was zij daar betrokken bij de vroegsignalering en de 'kanteling' van de schulddienstverlening om de (toegang tot) schuldhulpverlening te verbinden aan de buurtteams. Zij zet zich graag in om verschillende partijen samen te brengen om zo de hulp- en dienstverlening aan inwoners nog beter te laten aansluiten bij hun leefwereld en behoeften. 

Tako de Vries

Tako de Vries is vanaf 2018 werkzaam als senior adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven. Hij ondersteunt en adviseert gemeenten in diverse regio’s in Nederland in de regionale en lokale aanpak van laaggeletterdheid. Hij heeft voor 2018 jarenlang bij woningcorporaties gewerkt en is juist vanuit die achtergrond nauw betrokken bij het thema Armoede & Schulden.

Lisanne Bos


Lisanne is sinds 2017 senior adviseur kennis bij Stichting Lezen en Schrijven. De afgelopen jaren heeft zij veel onderzoeken begeleidt en deelgenomen in klankbordgroepen. Zij zet haar kennis en ervaring vanuit de wetenschap graag in om onderzoek en beleid praktisch toepasbaar en begrijpelijk te maken. Op deze manier hoopt zij dat de kennis vanuit verschillende onderzoeken naar laaggeletterdheid breder gedeeld en inzetbaar worden. Haar ervaring met laaggeletterden, online leren en schulden deelt zij graag tijdens deze bijeenkomst.

Dagvoorzitter Esther van der Voort

Esther is wat je krijgt, als je een loopbaan binnen de overheid combineert met ervaring op hoog niveau als stand-up comedian: humor met inhoud. Jarenlang werkte ze op een hoge positie bij een ministerie, dus ingewikkelde materie intimideert haar niet; ambtelijk jargon prikt ze feilloos door. 

Aanmelden is niet meer mogelijk. Lees het verslag over de bijeenkomst 'Gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden'.