Themadag laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen - Uden

Hoe blijf je in verbinding met kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, licht verstandelijke beperkten, en dak- en thuislozen?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die kampen met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite heeft met lezen. Dat betekent dat je in je werk regelmatig te maken krijgt met laaggeletterde burgers, vaak zelfs zonder dat je het merkt. Het werken met laaggeletterden vraagt om een andere aanpak. Het kan gebeuren dat iemand niet begrijpt wat je van hem of haar vraagt, aardoor er al snel sprake van miscommunicatie en irritatie. Daardoor wordt iemand misschien eerder aangemerkt als ‘ongemotiveerde schuldenaar’ of wordt een hulptraject afgebroken.

Dit najaar organiseert Schouders Eronder een aantal themadagen over laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen. Op deze dag nemen we je via het terugspeeltheater mee in de wereld van de laaggeletterden, licht verstandelijk beperkten en mensen in een kwetsbare situatie zoals dak- en thuislozen. In de middag is er ruimte voor debat in de vorm van het Lagerhuis, en er zijn interactieve workshops.

Doel van deze themadag

We willen je meer inzicht bieden in de belevingswereld van deze bijzonder doelgroepen en de specifieke problemen waar zij mee kampen. Na deze themadag kun je als deelnemer de signalen van laaggeletterdheid beter herkennen en weet je hoe je het gesprek met een laaggeletterde aan kunt gaan. Je leert op deze dag hoe de hulpverlenende instanties werken zodat je voortaan gezamenlijk deze kwetsbare mensen beter kunt helpen. Daarnaast we bieden je praktische handvaten om in verbinding te blijven met je cliënt.

Programma

09:30 - 10:00 inloop en ontvangst
10:00 - 10:30 opening
10:30 - 12:00 theater Draad
12:00 - 13:00 lunchpauze
13:00 - 13:20 presentatie MEE Nederland
13:20 - 13:40 presentatie Federatie Opvang
13:40 - 14:00 presentatie Stichting Lezen & Schrijven
14:00 - 14:15 pauze
14:15 - 15:30 workshops en Lagerhuis
15:30 - 16:15 presentatie Toolkit
16:15 - 17.00 afsluiting en aansluitend borrel 

Voor wie

Schuldhulpverleners (ook vrijwilligers), beleidsmedewerkers, sociaal wijkteams, medewerkers van de rechtbank, deurwaarders, bewindvoerders. 

Wanneer

2 oktober 2018

Locatie

Markant Uden, Markt 32 in Uden

Aanmelden

Helaas, je kunt je niet meer aanmelden voor deze themadag