Detecteren van milieuverontreinigende stoffen op bedrijfsterreinen