Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Waarom heeft de rechtbank zoveel informatie nodig voor een WSNP zitting? Hoe gaat het CJIB om met problematische schulden als een boete moet worden geïncasseerd?

Begin 2018 heeft Schouders Eronder 4 kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners georganiseerd waar o.a. deze vragen aan bod kwamen. Tijdens de kennisbijeenkomsten werd de documentaire ‘Vergeef me mijn schulden’ vertoond en waren er presentaties van het CJIB, Bureau WSNP, de rechtbank, de Belastingdienst, het UWV en SVB/CAK.

We hebben de presentaties samengevat en alle informatie per presentatie voor je op een rijtje gezet.

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

De rechtbank

Op de kennisbijeenkomsten zijn de rechtbanken Midden- Nederland, Den Haag en Noord-Nederland aan het woord geweest. De rechtbank heeft vooral veel tips voor schuldhulpverleners.

Voor de zitting

Lever zo uitgebreid mogelijke rapportage en informatie aan. Zorg dat je ook weigeringsbrieven toevoegt in het dossier, het komt soms voor dat een schuldeiser in weigeringsgrond aangeeft dat een cliënt niet te goeder trouw is.

De rechtbank Noord-Nederland geeft aan dat ze de zaak zonder zitting afwikkelen als de rapportage volledig is, maar niet alle rechtbanken passen dit toe. Alleen in de gevallen waarbij er bijzonderheden zijn of waar de rechter inhoudelijke vragen heeft vindt er zitting plaats.

Alle drie de rechtbanken geven aan dat de aanwezigheid van de schuldhulpverlener tijdens de zitting heel belangrijk is. De rechtbank dient binnen 15 minuten een oordeel vellen, terwijl ze niet weten wie ze tegenover zich hebben. Hierin kan de schuldhulpverlener echt een verschil maken.   

Tijdens de zitting

Als het maar even kan: zorg dat je als schuldhulpverlener met je cliënt meegaat naar de zitting! Als hulpverlener ken je het dossier en kun je toelichting geven. Verder is het voor sommige cliënten erg moeilijk om tijdens de zitting alles goed te volgen en adequaat antwoord te geven.

Er is sprake van een dubbele toets: de rechtbank toetst het verhaal, maar ook de houding van de cliënt. De cliënt moet aantonen dat hij het WSNP-traject aankan, daarnaast moet hij aan de inspanningsverplichting voldoen en dat ook gedurende de periode van 36 maanden volhouden.

Tijdens de zitting is het belangrijk om zoveel mogelijk feiten te benoemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van omkeer te goeder trouw, licht dat toe met feiten. Geef als schuldhulpverlener ook toelichting waarom je bepaalde zaken niet hebt, of waarom je aan bepaalde documenten niet kunt komen.

Zorg ook voor een verklaring over het verloop van het minnelijke traject. Wees ook hier weer feitelijk, en licht jouw bevindingen over de cliënt toe. Bijvoorbeeld of de cliënt gemotiveerd is en waaruit dat blijkt.  

Na de zitting

Heb je vragen over een zitting of over het vonnis? Sommige rechtbanken willen het vonnis niet verder toelichten, bij andere kun je wel terecht met je vragen. Dat verschilt per rechtbank. Over het algemeen wil de rechtbank wel meedenken om een schuldenaar aan boord te houden.

Meer lezen

Bekijk de presentatie van de rechtbank Midden-Nederland

Bekijk de presentatie van de rechtbank Noord-Nederland

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Bureau WSNP

Bureau WSNP beschikt over heel veel informatie, jurisprudentie en artikelen. Bij de helpdesk kun je met vragen terecht. Tijdens de kennisbijeenkomsten besteedde bureau WSNP aandacht aan de belangrijkste vragen die schuldhulpverleners hebben.

In Nederland zijn er 500.000 huishoudens met problematische schulden, en per jaar 90.000 aanvragen voor schuldhulpverlening. Daarvan starten per jaar 36.000 minnelijke schuldregelingen en worden er 8357 toegelaten tot WSNP. Bureau WSNP vraagt zich af: waar blijft de rest?

Als iemand in de WSNP heeft gezeten mag je binnen 10 jaar niet nog een keer een beroep doen op de WSNP. Veel burgers weten dat niet. Als burger kun je informatie opvragen bij bureau WSNP over wanneer je bent toegelaten in het verleden.

Als je als schuldhulpverlener een WSNP verzoekschrift indient, zorg dat je secuur te werk gaat. Houd het procesreglement bij de hand bij het opmaken van het verzoekschrift.  

Als je vragen hebt kun je terecht bij de helpdesk. De helpdesk van bureau WSNP is er voor iedereen: ook voor burgers en schuldeisers. De helpdesk is anoniem. Je kunt er informatie opvragen over hoe de WSNP werk, en bureau WSNP denkt met je mee.

Bureau WSNP heeft een interne databank met veel jurisprudentie en artikelen. Die raadpleegt de helpdesk medewerkers ook als je belt. Op termijn komt de jurisprudentie ook op de website beschikbaar.

Bij een WSNP verzoek is het belangrijk om alle beschikbare informatie weer te geven. Als schuldhulpverlener mag je niets achterhouden omdat je denkt dat het misschien niet handig is als die informatie bekend is. Als later alsnog informatie (die toelating onmogelijk had gemaakt) bekend wordt kan de burger achteraf uit de WSNP gezet wordt, met alle gevolgen van dien. Dat wil je voorkomen. Vooral het ontstaansdata van schulden is heel belangrijk om duidelijk te vermelden.

Ook de eigen verklaring van de schuldenaar is belangrijk. Daaruit blijkt dat de schuldenaar voor de zitting over zijn situatie heeft nagedacht en zal hij daardoor beter voorbereid naar de zitting gaan. Probeer zoveel mogelijk mee te gaan naar de zitting. Schat goed in bij welke schuldenaar dat belangrijk is en ga altijd mee als er een probleem is. Laat schuldenaren sowieso een familielid of waar nodig een tolk meenemen.

Is er sprake van een fraude vordering? Maak gebruik van de mogeljkheid ‘keer ten goede'. Benoem in de WSNP verklaring expliciet het onderdeel en geef inhoudelijke toelichting in je rapportage waarom er volgens jou sprake is van ‘keer ten goede’.

Zit een cliënt eenmaal in de WSNP dan heeft de WSNP bewindvoerder een controlerende taak. De bewindvoerder kijkt of de cliënt zich aan de afspraken houdt. Persoonlijk contact beperkt zich meestal tot mail, brieven en telefonisch contact. De bewindvoerder maakt elke 6 maanden een verslag voor de rechtbank.

 

Meer lezen

Bekijk de presentatie van bureau WSNP

 

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Het CJIB

Het CJIB is de laatste jaren van koers veranderd en zet zich in voor maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Op de kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners legde het CJIB uit wat ze daarvoor doen.

Het CJIB is de laatste jaren van koers veranderd en zet zich in voor maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het CJIB geeft zelf ook aan dat de bewustwording belangrijk is, en dat er echt iets in beweging is gekomen binnen de organisatie.

Tijdens de kennisbijeenkomst bleek dat zelfs veel schuldhulpverleners niet wisten dat je uitstel van betaling kunt aanvragen. Eerst 8 maanden en daarna nog eens verlening van 4 maanden. Een betalingsregeling bij het CJIB kan maximaal 36 maanden duren

Ook in de gijzelingsverzoeken is veel veranderd. Van 40.000 gijzelingsverzoeken een paar jaar geleden naar 1000 in 2017. Het CJIB geeft aan dat schuldhulpverleners contact op kunnen nemen met het CJIB om afspraken te maken waardoor een gijzelingsverzoek veelal niet meer nodig is.  

Vanuit het CJIB komt het signaal dat dossiers bij WSNP aanvraag vaak niet in orde zijn (zie ook de presentatie van de rechtbank). De toelating tot WSNP kan veel vaker worden toegewezen als de dossiers beter in orde zijn.

Tot slot benadrukt het CJIB dat we samen moeten bijdragen aan het bieden van een oplossing voor de burger met problematische schulden.

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

SVB / CAK

De SVB en het CAK hebben de handen ineengeslagen tijdens de kennisbijeenkomsten. Gezamenlijk presenteren ze de wanbetalingsregeling. 

De wanbetalingsregeling is in het leven geroepen om burgers met een premieachterstand van zes maanden of meer verzekerd te houden.

Per jaar kom er 100.000 mensen in de wanbetalingsregeling terecht. Tussen 2009 en 2017 hebben ongeveer 1 miljoen burgers in de wanbetalingsregeling van het CAK gezeten. Het CAK ziet steeds meer recidive: mensen die telkens opnieuw instromen in de wanbetalingsregeling.

Mensen in de wanbetalingsregeling zijn niet per definitie bekend bij maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlenende instanties. Veelal gaat het om verborgen armoede. Daarom steken 6 overheidsorganisaties de handen ineen.

Grenzen van de privacy opzoeken

Het CAK heeft persona’s gemaakt op basis van een aantal BSN nummers. Toen zijn we de grenzen van de privacy gaan opzoeken. Het gaat hier om mensen met meer dan 6 maanden betalingsachterstand van hun zorgpremie. In zorgverzekeringswet staat dat we als CAK gegevens mogen geven aan de gemeente. Ook met de wetswijziging vanaf mei mag er heus nog wel wat, als je het maar goed vastlegt en goed motiveert. Anders kun je geen maatschappelijke problematiek oplossen. We redden het niet met brieven, huisbezoek is nodig om achter te komen wat er speelt.

Van persona’s naar echte mensen

Met alleen BSN nummers kun je niet zoveel, we hebben daadwerkelijk namen en adressen nodig. In samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn we huisbezoeken gaan afleggen op basis van BSN nummers, om mensen in kaart te brengen. Mensen deden vaak niet open, soms was de deurbel afgezet. Er is veel argwaan, want misschien is het de deurwaarder wel die langs komt. Er was veel overredingskracht voor nodig om mensen mee te krijgen. Maar van de 15 huishoudens die zijn benaderd zitten er nu 10 in een schuldhulpverleningstraject. Er zijn overigens ook signalen van fraude, naast financiële problematiek.

Het CAK werkt in Amsterdam samen met maatschappelijke dienstverlening. Voor de volledigheid: voor het overgrote deel van de bevolking werkt het huidige zorgstelsel prima. Het is hooguit 2-3% die problemen heeft.

Meer lezen

Artikel in het NRC

Bekijk de presentatie van SVB/CAK:

 

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Belastingdienst

Infographic Belastingdienst

Belastingdienst infographic

Download de Infographic (versie aug 2018) (pdf, 455 kB)

 

 

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

UWV

Presentatie UWV

Colofon

infographic-belastingdienst-jul2018.pdf (pdf, 455 kB)

 

 

Dit naslagwerk bevat informatie over de kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners.

  • 30 januari 2018 in Bunnik
  • 6 februari 2018 in 's-Hertogenbosch
  • 13 februari 2018 in Den Haag
  • 6 maart 2018 in Leeuwarden