Een goede hulpverleningsrelatie is onbetaalbaar

maandag 1 juli 2019

Onze cliënten bij de Tussenvoorziening kampen per definitie met meerdere problemen. Schulden, geen dak boven je hoofd, vaak ook nog psychische problemen, verslaving en/of prostitutie. Multiproblematiek dus. Allemaal hebben ze hun eigen benadering nodig. Maar voor het benodigde maatwerk is eigenlijk geen tijd.

Door Anya Wiersma

Voor kwetsbare doelgroepen zouden we eigenlijk meer tijd en geld vrij moeten maken. Met de huidige caseload kunnen we onze cliënten niet altijd bieden wat ze nodig hebben. Zo is een van mijn cliënten een vluchteling uit oorlogsgebied. Hij is getraumatiseerd en zwaar alcoholist. Een andere cliënt werkt als prostituee en is verslaafd aan cocaïne. Beiden hebben schulden en zijn dakloos.

Per cliënt heb ik 0,9 uur per week. In die 0,9 uur voer ik gesprekken met cliënten. Meestal komen ze bij ons op kantoor, maar ik kom ook bij mensen thuis en ik spreek met ze af in het park of waar ze op dat moment dan ook zijn. Soms moet ik een cliënt echt opsporen, ik probeer ze te bellen of ik fiets langs hun vaste hangplekken.

Na zo’n gesprek schrijf ik een gespreksverslag. Dan ga ik aan de slag: ik bel met schuldeisers, ik vraag dossiers op, ik tref afbetalingsregelingen en tot slot schrijf ik op hoeveel minuten ik aan elke activiteit heb besteed. Allemaal in die 0,9 uur per cliënt per week.

Dat is behoorlijk krap. Doordat onze cliënten allemaal met multiproblematiek kampen hebben ze vaak al een heel scala aan hulpverleners over de vloer gehad. Ze hebben meestal geen vertrouwen (meer) in de hulpverlening. Om dat vertrouwen te winnen is tijd nodig. Je moet als hulpverlener een relatie opbouwen met je cliënt. Want pas dan kun je stappen nemen om de problemen op te lossen. Dat betekent dat ik soms wel 2 of 3 uur bij een cliënt thuis zit. En de dag daarna weer. Dat kost tijd, tijd die ik eigenlijk niet heb.

Het is fijn dat er nu aandacht komt voor maatwerk bij huishouden met multiproblematiek maar er moet nog veel gebeuren. Niet alleen wijkteams lopen daar tegenaan, het is een breed probleem in de hulpverlening.

Mijn cliënten zijn kwetsbaar, misschien zijn dak- en thuislozen wel de meest kwetsbare doelgroep. Ze zijn de moeilijkste groep om een goede band mee op te bouwen doordat ze vaak het vertrouwen hebben verloren, maar ze hebben juist ook het meeste baat bij goede hulpverlening. En dat past niet altijd in 0,9 uur per week. Maatwerk is moeilijk in tijd en geld uit te drukken. En een goede hulpverleningsrelatie is onbetaalbaar.

 

Over Anya Wiersma

Anya Wiersma werkt als budgetconsulent bij de Tussenvoorziening in Utrecht. De Tussenvoorziening biedt werk en dagbesteding, opvang, wonen, geldbeheer en schuldhulpverlening. Anya is in december 2018 verkozen tot Schuldhulpverlener van het jaar. Ze schrijft deze blogs op persoonlijke titel.