Interview

Elma Vriezekolk: ‘De financieel expert in de wijk gaat in Nijmegen echt iets teweegbrengen’

donderdag 24 mei 2018

Eén van de doelen van het programma Schouders Eronder is het realiseren van lerende organisaties. Daarom loopt er in een aantal gemeenten een pilot, waarbij een lokale gangmaker bij de gemeente ophaalt wat er gebeurt op het gebied van schuldhulpverlening, wat er goed gaat en welke ontwikkelingen op de agenda staan.

Elma Vriezekolk is gangmaker voor Schouders Eronder in de gemeente Nijmegen. Elma: ‘De financieel expert in de wijk gaat in Nijmegen echt iets teweegbrengen.’

‘Mijn leitmotiv is “erbij horen”. Ik vind het dan ook niet in orde als er mensen buiten de boot vallen.’ Voordat ze gangmaker werd voor Schouders Eronder had Elma geen ervaring in het sociale domein. ‘Ik ben in 2017 voor mezelf begonnen met het idee om me hard te maken voor sociaal maatschappelijke projecten. Via de lokale Rabobank kwam ik in het netwerk financiële zelfredzaamheid terecht, en daarna weer bij Schouders Eronder.’

Verbinder

‘Ik ben een verbinder. Ik heb altijd gewerkt als projectmanager in de communicatiebranche. Als ik hier een behoefte zie en daar een oplossing, ga ik op zoek naar hoe ik dat kan verbinden. Ik denk graag in kansen, ben soms een naïeve optimist.’ Dat gaat niet altijd goed, zo ervaart Elma: ‘Soms kom ik van een koude kermis thuis, want het is niet altijd vanzelfsprekend dat mensen met elkaar willen praten. Dan zit er bijvoorbeeld al een hele geschiedenis die ik niet ken, of gevoeligheden waar je rekening mee moet houden.’

Financieel expert in de wijk

'In Nijmegen was al veel werk verzet voordat Elma aan de slag ging. ‘Er is een aantal pilots opgestart in Nijmegen dus ik moest echt op zoek naar de meerwaarde die ik kon bieden vanuit Schouders Eronder. Een van de zaken die we op hebben gepakt is voor-vroegsignalering. Voor-vroegsignalering moet je echt zien als een aanvulling op wat er al loopt, met de bedoeling om het thema financiën breder op de agenda te zetten. De pilot die bijvoorbeeld al in een vergevorderd stadium is, is de Financieel Expert in de Wijk. Dat is heel laagdrempelig, financiële hulp in je eigen wijk. De financieel expert maakt een eerste analyse, waardoor je sneller bij de juiste hulp terechtkomt. Die experts zitten in de Stips in de wijk, dat zijn informatie en adviespunten in de wijk.'

'Als aanvulling hierop zou het geweldig zijn als bijvoorbeeld de huisarts of medewerkers van een bank mensen gaan wijzen op deze mogelijkheid, want velen weten niet dat het bestaat. Een publiekscampagne, als aanvulling daarop, waardoor alle inwoners op de hoogte zijn, zou een enorme sprong voorwaarts kunnen betekenen.’

Samenwerking

Elma constateert dat er veel partijen bezig zijn met het thema ‘armoede en schulden’. Elma: ‘Als je iets niet binnen je eigen organisatie kunt oplossen, zou je ook buiten je organisatie kunnen zoeken naar samenwerking. En misschien wel met een niet voor de hand liggende partij. Kijk ook naar marktpartijen, veel bedrijven zijn ook maatschappelijk betrokken. Samenwerking tussen de private en publieke sector kan juist een hele frisse blik opleveren. Dus,’ besluit Elma met een glimlach, ‘of je nou hulpverlener bent, buurvrouw, huisarts of iets anders, iedereen kan een rol spelen voor mensen met geldproblemen. Zodat meer mensen erbij horen.’