Feestelijke afsluiting eerste fase Schouders Eronder

dinsdag 2 juli 2019

Schouders Eronder is in de tweede fase beland, en vrijdag 28 juni hebben we fase 1 officieel afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. In het Muntgebouw in Utrecht vertelden (oud) medewerkers van het programma over de resultaten die tot nu toe zijn geboekt en werden de contouren voor de tweede fase gepresenteerd. In de zaal zaten vertegenwoordigers van diverse organisaties en mensen waar Schouders Eronder het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

Oud-programmamanager Christophe Geuskens vertelde over de vliegende start van het programma. Christophe: ‘Er was ambitie, lef en energie. Er werd gedacht in mogelijkheden, heilige huisjes mochten omver, onverwachte verbindingen werden gesmeed; wat wil je nog meer?’ Christophe vertelde enthousiast hoe de 16 gangmakers er allemaal in zijn geslaagd om bij hun gemeenten binnen te komen en daar een ontwikkelagenda te presenteren. Ook hier gold weer: liever samen iets beter maken dan zelf iets nieuws verzinnen.

Tamara Madern was verantwoordelijk voor de projectlijn onderzoek & innovatie. Tamara maakte een overzicht van alle onderzoeken die er de afgelopen jaren over schuldhulpverlening zijn verschenen. Dit overzicht diende als input voor de Kennisbundel, maar bracht ook de lacunes in beeld. Samen met de programmaraad en de adviesraad heeft Tamara alles vertaald naar een onderzoeksagenda. Daar vanuit zijn 3 pilots gestart en hebben 6 onderzoeken financiering gekregen. Tamara benadrukte dat er al veel kennis beschikbaar is en dat het vooral zaak is dat te ontsluiten. Tamara: ‘Breng dat samen, deel het en zorg dat het toepasbaar wordt op de werkvloer. De kracht zit in samenwerken, verbinden en het ontsluiten.’

Kennis en ervaring delen en toepassen was ook het belangrijkste voor Fara Kambiz, die voor Schouders Eronder bijeenkomsten organiseerde en praktische tools ontwikkelde. De evaluatie van de ene bijeenkomst diende als input voor de volgende. Fara: ‘We hebben ook gewoon de vraag gesteld, wat heb je nodig, hoe kun jij je werk goed doen? Als je de goede vragen stelt, krijg je zoveel output.’ Fara liet sfeerimpressies zien van de bijeenkomsten die ze voor Schouders Eronder heeft georganiseerd, en ze liet de infographics, toolkit en de filmpjes voor schuldhulpverleners de revue passeren.

Susanne de Zwart stond mede aan de basis van het programma Schouders Eronder en was verantwoordelijk voor scholing. Susanne: ‘We ontdekten dat er wel veel aanbod is voor het basisniveau, maar dat er geen opleiding was waarmee een expert zich verder kon ontwikkelen. En juist zo’n expert kan een hele afdeling op sleeptouw nemen, of een beweging in de keten in gang zetten.’ Susanne ging aan de slag met een opleiding op masterniveau, en met succes. Binnen 1 jaar is een curriculum ontwikkeld door een consortium van drie hogescholen en alle relevante lectoraten voor de schuldhulpverlening. ‘Een unieke samenwerking’ benadrukt Susanne, ‘we hebben dit resultaat kunnen bereiken door de enorme inzet van iedere partner en omdat mensen buiten de bestaande kaders wilden denken.’

In afwezigheid van oud-projectleider Robert van Rijssel vertelde communicatieadviseur Ellen Mendelts over de Kennisbundel. Ze lichtte de ontwerpprincipes toen en liep kort door de belangrijkste functies van de Kennisbundel heen. De Kennisbundel is pas live sinds begin mei en het bezoekersaantal heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het is wel duidelijk dat er enorme behoefte is aan een dergelijke praktische tool waarmee schuldhulpverleners makkelijker kunnen bijblijven op hun vakgebied.

Na de pauze was het tijd voor een vooruitblik. Programmamanager Julia den Hartogh en programmaondersteuner Anne-Ruth van Leeuwen presenteerden de plannen voor fase 2. In de tweede fase van Schouders Eronder staat de ‘lerende praktijken’ centraal. Er werd actief input gevraagd van de aanwezigen: in 3 groepen werd het gesprek gevoerd over de plannen en werden mogelijke thema’s besproken.

 

 

Meer weten over wat fase 1 heeft opgeleverd? Lees de interviews met de programmamanagers en de projectleiders in de Terugblik op Schouders Eronder fase 1.

Meer weten over de lerende praktijken in fase 2? Hou onze site in de gaten, binnenkort publiceren we daar meer over!