Blog

Gemeenten tonen veel interesse in het programma Schouders Eronder

woensdag 13 juni 2018

Eén van de doelen van het programma Schouders Eronder is het realiseren van lerende organisaties. Daarom loopt er in een aantal gemeenten een pilot, waarbij een lokale gangmaker bij de gemeente ophaalt wat er gebeurt op het gebied van schuldhulpverlening, wat er goed gaat en welke ontwikkelingen op de agenda staan. Ilham Bouchlal geeft een update over de stand van zaken.

door Ilham Bouchlal

Als projectleider focus ik me op het bevorderen van lerende organisaties.  De gangmakers zijn aan de slag en dat gaat over het algemeen heel goed. We proberen zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen zodat gemeenten van elkaar kunnen leren via onze gangmakers. Dat doen we door elkaar regelmatig te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, en door elkaar tips te geven in een besloten online omgeving.  

Werkbezoeken

De laatste weken ben ik zelf vooral bezig met werkbezoeken. Ik ga samen met de gangmakers bij elke pilotgemeente langs om te praten over de zaken waar de gangmakers bij betrokken zijn. Veel gemeenten hebben leuke initiatieven opgestart. Zo loopt er een pilot over laaggeletterdheid, er is meer aandacht voor stress en één gemeente wil heel concreet een aantal gezinnen uit armoede helpen. Verder zijn de gangmakers betrokken bij het in beeld brengen van klantreizen, waarbij niet alleen de keten maar ook de klanten worden betrokken. Er loopt een pilot waarbij een financieel expert in de wijk aanwezig is, er wordt een ketenpartner dag georganiseerd en in een gemeente willen ze het aantal huisuitzettingen terugbrengen naar nul.

Gemeenten tonen veel interesse in het programma Schouders Eronder en willen graag weten wat we voor hen kunnen betekenen. We vertellen ze daar natuurlijk graag meer over!

Tool om te helpen bij het maken van keuzes

Binnen de programmalijn ‘lerende organisatie’ ben ik ook bezig met het ontwikkelen van een tool om de keten te helpen bij het maken van keuzes. Uit een evaluatie kwam dit als een belangrijk probleem naar voren. Ook ben ik bezig met de gegevens behoefte peiling bij een aantal partijen. Dit om in kaart te brengen welke stappen er genomen kunnen worden om van elkaar leren door het delen van cijfers en informatie.

Kortom, er zijn genoeg dingen die mij bezig houden en waar ik met heel veel plezier en energie aan werk!