Inloggen met sms-controle? Het is niet eens vanzelfsprekend dat iemand een telefoon heeft!

maandag 29 april 2019

Sta je er wel eens bij stil hoe vaak je je telefoon gebruikt om ergens in te loggen? Steeds meer instanties zoals ziektekostenverzekeraars, UWV en overheidsdiensten maken gebruik van sms-controle. Dat werkt voor veel mensen prima, maar voor mijn cliënten bij de Tussenvoorziening is het erg lastig. Voor veel dak- en thuislozen is het niet vanzelfsprekend om hetzelfde telefoonnummer te gebruiken of überhaupt een telefoon te hebben.

Door Anya Wiersma

Bij dak- en thuislozen komt het regelmatig voor dat iemand een telefoon verpatst en een poosje later een andere telefoon met een nieuw nummer heeft. Telefoons worden gejat of zijn niet opgeladen, met als gevolg dat cliënten soms wekenlang onvindbaar zijn. Soms zit een cliënt in detentie, een afkickkliniek of psychiatrische inrichting en kunnen ze niet bij hun telefoon.

Om ervoor te zorgen dat de cliënt niet verder in de problemen raakt verzinnen we vaak creatieve oplossingen. Niet helemaal volgens de regels, maar daarmee zorgen we er wel voor dat de belastingaangifte op tijd binnen is, de toeslagen zijn aangevraagd en de rekeningen van de dokter op tijd worden ingediend bij de zorgverzekering. Sterker nog, zonder die creatieve oplossingen kunnen wij als schuldhulpverleners ons werk niet doen en raken onze cliënten dieper in de schulden, door bijv. boetes op te laat betalen. Ook laten cliënten de extraatjes liggen die ze zo dringend nodig hebben liggen, denk aan een tegemoetkoming in de kosten voor chronische ziekten.

Toegankelijkheid staat bij de overheid hoog in het vaandel, teksten moeten in eenvoudige taal worden geschreven en er is een drempelloze entree in het gemeentehuis. Maar digitalisering is ook een drempel, een grote drempel zelfs. Niet alleen voor onze doelgroep maar ook voor ouderen, licht verstandelijk beperkten en laaggeletterden is de digitale toegang vaak lastig. Toegankelijkheid betekent ook dat de toegang op het basisniveau in orde is. Met de invoering van sms-controle zet je de deur voor een groep kwetsbare mensen juist dicht.

 

Over Anya Wiersma

Anya Wiersma werkt als budgetconsulent bij de Tussenvoorziening in Utrecht. De Tussenvoorziening biedt werk en dagbesteding, opvang, wonen, geldbeheer en schuldhulpverlening. Anya is in december 2018 verkozen tot Schuldhulpverlener van het jaar. Ze schrijft deze blogs op persoonlijke titel.