Onderzoek en innovatie

Kijk op onderzoek in april en mei 2018

dinsdag 12 juni 2018

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten. Dit keer april en mei samen. Niet omdat er te weinig rapporten waren in april, ik was een aantal weken vrij.

door Tamara Madern

Wat opvalt is dat er steeds meer in een andere vorm verschijnt. Minder traditionele onderzoeksrapporten, meer infographics, online magazines, sites of alleen een persbericht. Zo publiceert de NVVK haar jaarverslag al een aantal jaar op een aparte website, is het jaarverslag van het Nibud beschikbaar als online magazine en publiceerde De Groene Amsterdammer in samenwerking met Nieuwsuur een artikel omtrent beschermingsbewind.

De groene Amsterdammer: 'Schuldenaars onder schrikbewind'

De Groene Amsterdammer concludeert in het artikel ‘Onderzoek Schuldenaars onder schrikbewind. ‘Ik ben financieel gehandicapt gemaakt’ dat schuldenaren met bewindvoering vaak niet geholpen zijn.


Het artikel gaat vooral in op wat er misgaat in bewindvoering en roept bij mij vooral de vraag op ‘is er ook een andere kant van het verhaal?’. Als echte nerd heb ik behoefte om het onderzoeksrapport door te nemen en te zien wat er nog meer is ontdekt. Maar wellicht ben ik de enige……

Lees meer 

Artikel Onderzoek Schuldenaars onder schrikbewind

 

'Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren' van Platform31

Om bij het onderwerp beschermingsbewind te blijven, Platform31 publiceerde ‘Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren’. Hierin staan randvoorwaarden en een QuickScan voor een passende doorverwijzing naar beschermingsbewind of een andere vorm van ondersteuning.

En gelukkig voor mij heeft dat een traditionele vorm (een downloadbare PDF). De QuickScan is er ook in de vorm van een infographic!

Lees meer

Rapport Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren 

Infographic Quickscan
 

Lezen ≠ Begrijpen van o.a. Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen en Schrijven

Als laatste rapport wil ik het rapport Lezen ≠ Begrijpen er nog uitlichten. De Rijksuniversiteit heeft samen met de stichting Lezen en Schrijven, Syncasso en Kredietbank Nederland onderzocht hoeveel mensen een indicatie hebben van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen. De helft van de deelnemers kreeg deze indicatie. Veel meer dan het landelijke gemiddelde van 18 procent.

In het rapport worden een aantal kanttekeningen geplaatst bij de bevindingen. De belangrijkste zijn schaarste en stress. Vasstaat dat deze klanten op dit moment onvoldoende taalvaardig zijn, de vraag is echter of een deel niet veel beter zou scoren als zij met minder stress te maken hebben. Een onderwerp wat niet in het onderzoek naar voren komt is de overlap met andere problematieken. Ik vraag mij bijvoorbeeld af hoe groot de groep met een laag verstandelijke beperking is. Ik verwacht dat er een sterke overlap is. Dit zou ook iets doen met de leerbaarheid van de groep en dus met de vraag hoe gaan we dit aanpakken? Het is dus wat mij betreft wachten op een vervolgonderzoek.

Lees meer

Rapport Lezen ≠ Begrijpen

 

En verder…

Verder verschenen de volgende publicaties:

Het Nibud deed onderzoek naar de financiële administratie van Nederlanders

Movisie publiceerde een handreiking rondom werken met ervaringsdeskundigen in het sociale domein. Vragen als ‘wat is een ervaringsdeskundige en wat is de meerwaarde’ worden in deze handreiking besproken. 

Ook hield Movisie een peiling, 13% van de lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland zet ervaringsdeskundigen in of overweegt om dit te gaan doen.

Zoals hierboven genoemd publiceerde de NVVK haar jaarverslag. Het aantal aanmeldingen is ook afgelopen jaar weer gestegen.

Ook het Nibud publiceerde haar jaarverslag. Op vrijdag 1 juni werd overigens bekend dat Gerjoke Wilmink het Nibud gaat verlaten.

Het geldboek voor ondernemers van de Kamer van Koophandel is weer geüpdatet.

De gemeentelijke vangnetregeling zelfstandigen is onbekend bij zzp’ers blijkt uit een peiling van zzp Nederland.