Kijk op onderzoek: augustus en september 2018

zaterdag 6 oktober 2018

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten.

door Tamara Madern

Augustust en september waren relatief rustige maanden op het gebied van onderzoek. In augustus is er slechts een enkel rapport verschenen. Ook daarom nu weer twee maanden samen. Helaas wel met een beetje vertraging.

Vervolgonderzoek van de Ombudsman

Begin 2018 verscheen het rapport ‘Een open deur’ van de Nationale Ombudsman. In dat rapport concludeerde de Ombudsman dat gemeenten nog niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulp bieden. In september verscheen het vervolgonderzoek: ‘Een open deur? Het vervolg’. Hoewel de Ombudsman ziet dat de meeste gemeenten een positieve doorontwikkeling meemaken, concludeert hij ook dat er nog werk aan de winkel is. Er vallen nog te veel mensen uit aan de voorkant van het traject en de schuldhulp is voor zelfstandigen nog onvoldoende toegankelijk. Ook maakt de Ombudsman zich zorgen over niet kunnen verstrekken van exacte cijfers rondom schuldhulpverlening.

De Ombudsman is niet de enige die zich hard maakt voor betere registratie. Dit is in de afgelopen jaren meerdere malen onderwerp van discussie geweest, bijvoorbeeld in het rapport ‘Schuldhulpverlening in Nederland’. Eenduidige registratie blijkt niet eenvoudig in te voeren.

Lees meer

Rapport Een open deur

Rapport Een open deur. Het vervolg

Rapport Schuldhulpverlening in Nederland (pdf)

 

Benchmark Armoede & Schulden

In 2018 kunnen gemeenten en kredietbanken gratis meedoen met de benchmark van Divosa. Ruim 140 organisaties doen dat dan ook. De benchmark bevat cijfers over het aantal aanmeldingen voor schuldhulp en het aantal mensen dat daadwerkelijk instroomt. Maar ook bevat het gegevens over de samenwerkingen die gemeenten bijvoorbeeld hebben met woningcorporaties. Divosa heeft de eerste cijfers naar buiten gebracht, niet in een traditioneel rapport maar in een video. 

Lees meer

Animatievideo Hoe pakken gemeenten schulden aan? 

 

Kennis in uitvoering

Tot slot wil ik hier nog een rapport, of eigenlijk een serie van publicaties uitlichten. Het lectoraat Armoede Interventies (Hogeschool van Amsterdam), het lectoraat Schulden en Incasso (Hogeschool Utrecht) en de leerstoel Psychologische determinanten van financieel keuzegedrag (Universiteit Leiden) hebben gezamenlijk onderzocht in hoeverre wetenschappelijk kennis landt in het veld van schuldhulpverlening. In het rapport ‘Kennis in uitvoering’ trekken zij de conclusie dat kennis vaak niet landt. Vaak bereiken wetenschappelijke inzichten de praktijk niet en als ze de praktijk wel bereiken zijn de inzichten vaak lastig te vertalen naar het proces en/of concrete acties.

Wetenschappelijk kennis heeft meerwaarde voor het werkveld van schuldhulpverlening. Er is dan ook extra aandacht en inspanning nodig om te zorgen dat inzichten uit de wetenschap op de werkvloer kunnen worden ingezet. Deze inspanning ligt aan de kant van de professionals en beleidsmakers, maar ook zeker aan de kant van de wetenschap. Wetenschappelijke publicaties zouden beter toegankelijk en toegespitst moeten zijn voor het werkveld.

Lees meer

Rapport Kennis in uitvoering

 

En verder…

Verder verschenen de volgende publicaties:

De NVVK publiceerde de update van de leidraad vroegsignalering schulden.

Platform31 publiceerde een gesprekstool voor gemeenten die aan de slag willen met een gecombineerde aanpak voor armoede, schulden en gezondheid. Eerder verscheen er al een Inspiratie- en werkboek armoede schulden en gezondheid.

Bureau WSNP publiceerde de 14de monitor WSNP. Deze monitor rapporteert over het jaar 2017. Wederom waren er weer minder wsnp-trajecten.

Het Nibud bundelde bestaande onderzoeken en cijfers, combineerde dat met een enquête en schreef op basis daarvan het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’. Het nibud pleit op basis van deze gegevens dat alle werkenden automatisch een aanvullend pensioen zouden moeten opbouwen om te voorkomen dat er straks een grote groep pensioneerden met geldproblemen is.