Kijk op onderzoek: december 2018

maandag 14 januari 2019

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten.

door Tamara Madern

December was een rustige maand. Er zijn slechts twee onderzoeken gepubliceerd die specifiek gaan over financiële problematiek. Daarnaast zijn er nog twee rapporten die gelinkt zijn aan schulden.   

Nibud: Financiële problemen 2018

Het Nibud sluit het jaar af met een onderzoek over de financiële problemen van Nederlanders. Helaas geen positief bericht: 1 op de 5 huishoudens heeft lichte of ernstige betalingsproblemen. Het Nibud hanteert een andere berekeningsmethode dan wordt gebruikt in het Panteia-onderzoek: Huishoudens in de Rode cijfers. 11 procent van de Nederlandse huishoudens heeft lichte betalingsproblemen. Zij ontvangen bijvoorbeeld regelmatig aanmaningen, treffen betalingsregelingen en/of hebben de huur of hypotheek een enkele keer niet betaald. 10 procent van de huishoudens heeft te maken met ernstige betalingsproblemen. Bij deze groep is er bijvoorbeeld sprake van een loonbeslag en/of afsluiting van de energie. Het Nibud herhaalt dit onderzoek regelmatig, de cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers uit 2015. Het Nibud ziet dus geen afname van de problematiek.

Misschien nog wel zorgwekkender is dat 32 procent van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen geen hulp heeft. Overigens denkt het merendeel van deze groep dat zij geen hulp nodig hebben.

Lees meer

Financiële problemen 2018

Schulden & Werk

Panteia doet in opdracht van Instituut Gak naar bijstandsgerechtigden en werknemers met schulden. In deelrapport I staat de bijstandsgerechtigde centraal. Panteia richt zich in dit onderzoek met name op de mechanismen die de arbeidsdeelname van deze groep belemmeren en bevorderen? Er blijken diverse factoren een rol te spelen. Zo is er vaak weinig zicht op de schuldenproblematiek bij de bijstandsgerechtigden en is er ook weinig kennis over schulden bij werk en inkomen. Panteia concludeert dat werk en inkomen en Schuldhulpverlening vaak nog twee gescheiden werelden zijn. Een andere factor die aan het werk gaan belemmerd is dat gaan werken lang niet altijd lonend is. Alle factoren zijn ook weergegeven in een infographic.

Lees meer

Schulden en werk deelrapport 1

Infographic Bijstandsgerechtigden met schulden

 

En verder….

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘Evaluatie individuele studietoeslag'. De conclusie in het kort: de individuele studietoeslag wordt te weinig gebruikt. Dat betekent dat een deel van de rechthebbende er geen gebruik van maakt. Uit eerdere rapporten van onder andere het Nibud weten dat huishoudens met lage inkomens vaak afhankelijk zijn van toeslagen om hun begroting rond te krijgen.

De Maastricht University heeft het programma ‘Taal voor het Leven’ geëvalueerd . Dit programma is niet direct gelinkt aan de schuldhulpverlening, maar wordt wel regelmatig ingezet in trajecten waar is gebleken dat de schuldenaar laaggeletterd is. De evaluatie laat zien dat de meeste deelnemers aan het programma een toename van hun sociale inclusie ervaren. Zo geeft 70 procent aan dat de toepassing van taalvaardigheden in de dagelijkse praktijk is gestegen. Er is echter ook een groep die een afname van de sociale inclusie ervaart, doordat ze zich bewuster zijn geworden van hun eigen beperkingen. Verder concluderen de onderzoekers dat positie op de arbeidsmarkt is verbeterd en dat de leesvaardigheid is verbeterd bij iets meer dan de helft van de deelnemers.