Onderzoek en innovatie

Kijk op onderzoek in juni en juli 2018

woensdag 1 augustus 2018

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten. 

door Tamara Madern

Juni, het begin van de zomer. Ik had dan ook niet veel rapporten verwacht, maar ook in juni zijn er weer veel verschenen. Juli daarentegen was een stuk rustiger. Vanwege de vakantieperiode heb ik dus ook nu weer twee maanden samengenomen. Overigens valt me op dat de maand die op de rapporten staat vaak een andere maand is dan dat de rapporten beschikbaar komen of aandacht krijgen. Wat betreft de afgelopen maanden zijn vooral de hogescholen, zoals Hogeschool Utrecht en met name de Hogeschool van Amsterdam productief geweest.

Knellende schuldenwetgeving

De Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Sociaal Raadsliedenwerk schreven in opdracht voor de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de paper ‘Knellende Schuldenwetgeving’. Er zijn maar liefst 50 aanbevelingen om wet- en regelgeving te verbeteren.

Uit de aanbevelingen wordt duidelijk dat een deel van knelling ontstaat als er meerdere wetten van toepassing zijn of er meerdere partijen te maken hebben met dezelfde schuldenaar. Betere aansluiting van wet- en regelgeving en betere onderlinge afstemming zijn nodig om mensen met schulden te kunnen ondersteunen.

Berenschot publiceerde in juni het onderzoeksrapport ‘Effecten van bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties’. Hierin wordt geconcludeerd dat de inzet van bijzondere incasso ongewenste effecten heeft. Zo ziet Berenschot dat de inzet van bijzondere incasso bij grote groepen schuldenaren averechts uitpakt en dat de bijzondere positie van overheidsschuldeisers de schuldhulpverlening kan belemmeren.

Beide rapporten laten zien dat er nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om de regelgeving rondom schuldenproblematiek.

Lees meer

Rapport Knellende schuldenwetgeving

Onderzoeksrapport Effecten van bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties

 

Van Schulden naar Kansen

De stichting Van Schulden naar Kansen heeft als doel het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Zij wil armoede door probleemschulden in vier steden in Nederland binnen vijf jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt de effecten van het programma. Afgelopen maand verschenen er vier onderzoeksrapporten.

De nu verschenen rapporten biedt de stichting inzicht in hun voortgang, maar zijn voor het algemene publiek minder relevant. Laat u echter niet ontmoedigen, want het beschreven model en de uitwerking van de What Works-principes in hoofdstuk 1 van de rapporten ‘Eerste impactanalyse programma van schulden naar kansen 2017 – Aegon en ‘Impactanalyse over 2017 voor stichting Van Schulden naar Kansen’ zijn voor iedereen van belang. En de eindresultaten als er meer metingen zijn geweest kunnen veel bijdragen aan de vraag ‘wat werkt om mensen financieel zelfredzamer te maken'.

Lees meer

Rapport Eerste impactanalyse programma van schulden naar kansen 2017 - Aegon 

Impactanalyse over 2017 voor stichting Van Schulden naar Kansen

 

 

Zwerfjongeren en schulden

Het aantal dakloze jongeren (18-27 jaar) is sinds een aantal jaar stijgende. Labyrinth deed onderzoek naar deze groep en publiceerde het rapport ‘Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden[T.M.1] ’. Een overzicht van de oplossingsrichtingen is te vinden op het blog van Martijn Schut[T.M.2] .

Ook in dit rapport staat de aanbeveling om eenvoudige en begrijpelijke taal te gebruiken. Ik onderschrijf dit, tegelijkertijd is het treurig te moeten constateren dat het blijkbaar nog niet lukt om echt eenvoudiger te gaan communiceren.

Lees meer

Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden

Blog van Martijn Schut met overzicht van oplossingsrichtingen

 

 

En verder…

Verder verschenen de volgende publicaties:

Het Nibud onderzocht hoe Nederlanders hun vakantiegeld besteden. Meer Nederlanders vinden op vakantie gaan te duur.

Movisie publiceerde de ‘praatplaat: 10 uitdagende vragen voor de praktijk van integraal werken’ en bijbehorende publicatie ‘Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn’.

De KBvG publiceerde het jaarverslag. Er zijn in 2017 opnieuw minder ontruimingen en beslagen geweest.

De Nederlandse Bank (DNB) publiceerde de visie op betalen. In de publicatie ‘Visie op Betalen 2018-2021’ werkt de DNB drie speerpunten uit voor de komende jaren: het stimuleren van innovaties, een robuuste elektronische betaalinfrastructuur bevorderen en werken aan een optimaal functionerende chartale keten.

De Hogeschool Utrecht heeft naar aanleiding van het rapport “LVB, schulden en werk” samen met acht instanties die zich richten op re-integratie een actieplan opgesteld waarin de focus wordt gelegd op een uitwerking op de werkvloer en een nauwere samenwerking onderling. Het actieplan vormt tevens de start van een tweejarig programma waarin de betrokken partijen periodiek bij elkaar komen.

Tot slot verscheen ook de nieuwe ‘Eropaf Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018’.