Onderzoek en innovatie

Kijk op onderzoek in maart 2018

maandag 16 april 2018

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten. In maart verschenen 7 rapporten of handreikingen. Hieronder een korte beschrijving en links naar de publicaties.

'Doen wat nodig is. Ervaringen uit de city deal inclusieve stad’ van het Verwey-Jonker Instituut

In dit rapport worden de eerste ervaringen gedeeld uit de City Deal inclusieve stad. Deze City deal is een leertraject van gemeenten in samenwerking met vier ministeries. In het traject is gekeken naar de samenhang tussen de systeemwereld en de leefwereld en hadden professionals meer vrijheid om beslissingen in het belang van de cliënt te nemen. Met zo’n korte beschrijving doe ik het traject tekort, dus voor meer informatie wil ik u verwijzen naar agendastad.nl.

Op pagina 20 van het rapport staan leerpunten voor wie ook een dergelijk traject willen opzetten. Mooi is dat er aandacht wordt besteedt aan de kant van de medewerkers. Ik citeer ‘Het belangrijkste instrument is de tijd en de professionele aandacht die de sociaal werker aan de problematiek kan wijden. Er moet voldoende tijd beschikbaar zijn.’ Ook wordt gesteld dat niet iedereen deze vorm van flexibel werken kan en wil doen en dan er een veilige omgeving moet zijn. Zeker de moeite waard als u met een pilot aan de slag gaat!

Lees meer

Rapport Doen wat nodig is, ervaringen uit de city deal inclusieve stad

 

‘Opgroeien zonder armoede’ van de SER

Veel rapporten verschijnen tegenwoordig met infographic. Zo ook dit rapport. In de infographic vindt u overzichtelijk hoeveel en welke kinderen te maken hebben met armoede en hoe armoede ontstaat en wat de gevolgen zijn. Deze gegevens zijn grotendeels al bekend. De meerwaarde van dit rapport zit vooral in de aanbevelingen. En deze kennen grote overlap met het schuldendomein.

In het advies – er wordt steeds gesproken over advies en niet over een rapport- 28 centrale aanbevelingen opgesplitst in zeven categorieën. Er zijn aanbevelingen voor de Rijsoverheid en voor gemeenten en een aantal waarbij niet direct duidelijk is wie dat zou moeten uitvoeren.  Een aanbeveling wil ik hier uitlichten:
“Op korte termijn kunnen al praktische aanpassingen in de inkomensondersteuning worden doorgevoerd, zoals een vorm van directe financiering van de instellingen (bijvoorbeeld kinderopvang) in plaats van de huidige aanvraagsystematiek. Ook kan meer automatische koppeling van toeslagen aan life-events worden gecreëerd (toepassing blockchain-technologie).” (pagina 14/15).
Uiteraard sluit ik me hierbij aan, ik vraag me alleen af of dit daadwerkelijk zo eenvoudig is als de SER nu doet voorkomen. Volgens mij kan technologie nog heel veel betekenen binnen het sociale domein!

Lees meer

Rapport Opgroeien zonder armoede

 

En verder…

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde het rapport:
‘Financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers. Een verkenning van het landelijke en lokale beleid’. Werkt u met nieuwkomers dan is deze publicatie een aanrader

Concludeerde Volksbank dat 34 procent van de Nederlanders bezorgd is over zijn eigen financiën. De cijfers van deze peiling zijn weergegeven in een infographic, leuk als u even vijf minuten over heeft.

Movisie publiceerde de handreiking ‘inwoner centraal bij werken aan kwaliteit en outcome’ en de handreiking ‘Ervaringskennis in beleid. Zo benut u optimaal ervaringskennis en -deskundigheid.

Wijzer in geldzaken besteedde aandacht aan samenwoonden. Uit het onderzoek ‘Onderzoek samenwonenden’ blijkt dat veel stellen samenwonen zonder afspraken te maken. Wijzer in geldzaken lanceert daarom de tool ‘Samenwonen goed geregeld’.

En verder publiceerden we als Schouders Eronder natuurlijk ook het ‘Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners’. Een must read voor iedereen in de uitvoering.