Kijk op onderzoek: oktober 2018

maandag 19 november 2018

Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Tamara Madern geeft een overzicht van de meest relevante rapporten.

door Tamara Madern

Net na de zomer lijkt het werk zich op te stapelen. Het wordt door veel mensen een hectische tijd genoemd, waarin nog veel afgemaakt moet worden voor het eind van het jaar. Deze vaak zelfopgelegde deadline (want na de jaarwisseling gaat het werk gewoon door) zorgt voor veel werkdruk in de uitvoering en bij onderzoekers. Er zijn weer behoorlijk wat rapporten en handreikingen verschenen. En met de grote drukte is het niet vreemd als je er enkele hebt gemist. Bij deze dus weer een overzicht van de publicaties uit oktober met daarbij de aanbeveling in elk geval de handreiking ‘Gedragstechnieken voor brieven en e-mails’ te lezen.  

Gedragstechnieken voor brieven en e-mails

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland oftewel BIN-NL heeft onlangs deze handreiking gepubliceerd. BIN-NL is een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Deze handreiking gaat in op schriftelijke communicatie en biedt onder andere een stappenplan en een checklist om uw eigen communicatie aan te pakken.

De handreiking is heel praktisch van opzet, toch is de praktijk vaak weerbarstig. Door de voorbeelden krijgt u een goed idee van wat u zelf zou kunnen doen

Lees meer

Handreiking 'Gedragstechnieken voor brieven en e-mails

Saneren versus bemiddelen

Martijn Schut heeft, in opdracht van de NVVK en SUNN, onderzoek gedaan naar de overwegingen en voorkeuren voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Het kwalitatieve onderzoek laat zien dat veel respondenten een voorkeur hebben voor schuldsanering, terwijl er in de praktijk vaak sprake is van schuldbemiddeling. Het rapport biedt een overzichtelijke tabel met de argumenten voor- en tegen schuldbemiddeling dan wel -sanering.

De conclusie is dat gemeenten in Nederland vaker zouden moeten bemiddelen. De stappen die worden gegeven om daar te komen lijken simpel, maar ik verwacht dat deze stappen niet zo snel genomen zijn. In navolging van Schut doe ik ook bij deze de oproep om u in te zetten voor schuldbemiddeling.

Lees meer

Blog Schulden regelen met een saneringskrediet

Naar een breder schuldregelingspalet

Het rapport van Schut staat niet op zichzelf. Naast het kwalitatieve onderzoek is er ook een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door KwinkGroep. Zij concluderen dat sanering niet perse beter is dan bemiddeling, het dient per klant te worden bekeken. Wel concluderen zij dat het belangrijk is dat een gemeente beide mogelijkheden kan inzetten. Veel gemeenten hebben nu niet de mogelijkheid om sanering in te zetten en dat is jammer. Met name onvoldoende bewustzijn van en kennis over het instrument saneringskrediet vormen de voornaamste redenen waarom gemeenten nu nog geen saneringskredieten aanbieden. Bovendien is de medewerking van schuldeisers bij een krediet cruciaal. De NVVK gaat aan de slag met de uitkomsten.

Onderzoeksrapport Naar een breder schuldregelingspalet

En verder….

Verder verscheen er in de maand oktober veel onderzoek dat gaat over werk. De meeste rapporten hebben ook een link met schuldhulpverlening.

Zo publiceerde de gemeente Wageningen het tweede rapport over het onderzoek ‘Vertrouwen werkt’. Het doel van het project is om te onderzoeken wat het effect is van een andere benadering van mensen in de bijstand, gebaseerd op vertrouwen en een positieve bejegening. De uitkomsten zijn volgens mij ook toepasbaar binnen de schuldhulpverlening. De universiteit Tilburg doet de evaluatie. Ook zij publiceerde afgelopen maand haar tweede rapport “2e Onderzoeksrapportage Vertrouwensexperiment Wageningen”.

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde het rapport ‘Als werk te weinig opbrengt’ waarin de situatie van de zogenaamde ‘werkende armen’ is geanalyseerd.

Verder publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Een valse start. Een onderzoek naar behoorlijke inburgering’.  Volgens de Ombudsman maakt de overheid het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Bovendien start deze groep met grote schuld die grotendeels door het beleid van de overheid ontstaan.

Tot slot publiceerde het Nibud het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’. Met bijhorende infographic.