Offerteverzoek vanuit programmalijn innovatie en onderzoek

dinsdag 16 oktober 2018

Schouders Eronder wil de praktijk ondersteunen om tot verdere verbetering van de uitvoering van de schuldhulpverlening te komen. Hiervoor is meer (toegepast) onderzoek nodig, in het bijzonder met het oog op de vertaling naar en de verbinding met de praktijk.

Drietal onderzoekscalls

Deze call komt voort uit de programmalijn 'Innovatie & Onderzoek'. Er is behoefte aan de ontwikkeling en de vertaling van (nieuwe) kennis over effectieve methoden en innovatieve concepten naar praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten brengen in de reguliere werkprocessen. Schouders Eronder stelt een impulsbudget beschikbaar dat onderzoek, wetenschappelijk en toegepast, moet stimuleren. De Programmaraad  van Schouders Eronder heeft, samen met de Adviesraad, een onderzoeksagenda opgesteld voor de komende jaren. Zij heeft daarbij vastgesteld welke thema’s in aanmerking zouden moeten komen voor een impuls. Deze thema’s zijn vervolgens verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een drietal onderzoekcalls waarvoor financiering aangevraagd kan worden:

 1. Leren van anderen. 
  Leren bevorderen door te kijken naar de ervaringen in andere werkvelden. Op welke wijze kan de schuldhulpverlening hiervan profiteren?
   
 2. Het stabilisatietraject: succes- en faalfactoren. 
  Onderzoek naar een reguliere interventies binnen de schuldhulpverlening: het stabilisatietraject. Welke producten worden er ingezet, wat werkt bevorderend en wat zijn belemmeringen?
   
 3. Experimenten binnen de schuldhulpverlening.
  In kaart brengen van lopende experimenten binnen de schuldhulpverlening, clusteren van deze experimenten en leren van elkaar.    

In de offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de procedure. Daarnaast zijn ook de eisen er in opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan de offerte worden gesteld.

Offertetraject

We horen graag uiterlijk 5 november 2018 of je de intentie hebt om in te schrijven op een van de calls. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tamara Madern. Je kunt je vragen per e-mail stellen tot 5 november. 

De periode van aanmelding is verstreken, de nota van inlichtingen is per mail naar de geïnteresseerden verzonden.

Het uiterste inlevermoment van de offerte is vastgesteld op 7 december 2018 om 12:00.

 

Meer informatie:

Onderzoekscall (pdf, 259 kB)

Format onderzoekscalls Schouders Eronder (pdf, 208 kB)

Bekijk de onderzoeksagenda