onderzoek en innovatie

Schouders Eronder steunt drie innovaties

vrijdag 26 oktober 2018

Schouders Eronder is in februari 2018 op zoek gegaan naar bewezen effectieve interventies die de Nederlandse praktijk van de schuldhulpverlening kunnen verbeteren. Afgelopen maand zijn de 3 uitgekozen interventies gestart.  

Schouders Eronder ondersteunt deze interventies om ze breder te kunnen testen. Daarnaast willen we onderzoeken wat er nodig is om deze interventies effectief te implementeren. De gekozen interventies zijn al effectief gebleken in het buitenland of in een andere sector. De interventies worden nu geïmplementeerd in het veld van de schuldhulpverlening. Zowel dit implementatietraject als de effecten van de interventie worden onderzocht.

Het gaat om 3 interventies:

  • No Credit, Game Over ®!, uitgevoerd door Telma BV
  • 8-ting, uitgevoerd door Stadsring51
  • Psycho-educatie, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht

No Credit, Game Over ®!

No Credit, Game Over ®! is een stadsspel dat jongeren doen nadenken en nieuwe inzichten en ervaringen geeft rond een sociaal relevant thema, namelijk schulden. De jongeren kruipen in de huid van een personage dat diep in de schulden zit. Via een tablet hebben ze toegang tot het game platform. Aan de hand van specifieke opdrachten gaan ze op zoek naar oplossingen in de gemeente. Ze werken in groepsverband en maak kennis met verschillende instanties en organisaties. No Credit, Game Over ®! is in België al met succes ingezet.

8TING in schuldhulpverlening

8TING is een applicatie die met persoonlijke aandacht mensen in beweging krijgt. Mensen met schulden krijgen gerichte informatie over hun traject, coaching en begeleiding op maat en worden op een laagdrempelige manier herinnerd aan afspraken. 8TING heeft zich al bewezen in het sociale domein, Stadsring51 in Amersfoort onderzoekt nu of het ook werkt in de schuldhulpverlening.

Psycho-educatie

De interventie ‘Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden’ bestaat uit een training voor medewerkers die werken met mensen met (een verhoogd risico op) problematische schulden. In de training worden medewerkers opgeleid in het geven van voorlichting en het coachen bij het ontwikkelen van coping strategieën. Het doel van de interventie is om mensen met (een verhoogd risico op) problematische schulden in staat te stellen om beter om te kunnen gaan met het effect van geldstress op gedrag. In de GGZ is deze interventie al succesvol gebleken.