Themakrant - Wijkteams en Schulden: Signaleren, Ondersteunen en Samenwerken

donderdag 10 juni 2021
Bron: Themakrant - Wijkteams en Schulden: Signaleren, Ondersteunen en Samenwerken

Wijkteams zijn de ogen en oren in de wijk, en dus zijn zij belangrijke partners in de keten van schuldhulpverlening. 

Iedere gemeente richt de wijkteams anders in. De ene gemeente blijft meer op afstand, de andere is meer sturend of is zelf uitvoerder. Prioriteiten worden gesteld op thema’s of doelgroepen, gericht op wat een wijk nodig heeft. Maar hoe je het ook inricht; afstemming en samenwerking met andere partners is van essentieel belang. Wie is dossierbehandelaar of regiehouder, wie signaleert en wie pakt die signalen op? Hoe zorgen partners er met elkaar voor dat mensen met schulden goed geholpen worden? 

In deze themakrant staat de samenwerking tussen schuldhulpverlening en wijkteams centraal. Movisie belicht interessante vraagstukken binnen deze samenwerking, zoals bijvoorbeeld vraagverlegenheid van professionals bij een onderwerp als het hebben van schulden. Het kan lastig zijn om hier het gesprek over te beginnen, maar krijg je zo de hulpvraag wel helder? Speelt hierbij ‘de klik’ en de relatie tussen de professional en de inwoner nog een sterke rol? 

Sociaal werker Shanna zegt hierover: “In de wijk werken, met en tussen de bewoners, weten wie je voor je hebt; dat is een belangrijke kracht van een wijkteam". 

Verder wordt er ingegaan op outreachend werken, inzichten uit de transformatiewerkplaats in Amersfoort en doen wat werkt. 

Nieuwsgierig geworden? Lees de themakrant hier!