Over Schouders eronder

Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter.

Schouders Eronder wil onder meer kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

De eerste fase van het programma is bijna afgerond. De tweede fase van het programma start in het voorjaar van 2019.

 

Eerste fase: 2017 tot april 2019

Schouders eronder focuste in de eerste fase op 4 punten:

  1. Lerende organisatie (pilot 2017-2018)
  2. Onderzoek en innovatie
  3. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen
  4. Scholing

Zie ook de doelen- en resultatenkaart 2018.

Actuele onderwerpen

 

Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Kennis delen, leren van elkaar en van wetenschappelijke inbreng.

 

Lerende organisatie

Geef hulpverleners de ruimte om zich te scholen, te blijven ontwikkelen en eigen initiatief te nemen.

 

Onderzoek & Innovatie

Samenwerking met wetenschappers en hogescholen zorgt voor een betere vertaalslag van theorie naar praktijk.

 

Scholing

In samenwerking met hogescholen komt er een basisopleiding schuldhulpverlening.