Over Schouders eronder

Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter.

Schouders Eronder wil onder meer kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Het programma Schouders eronder is een samenwerking tussen Divosa, Sociaal Werk Nederland, VNG, Landelijke Cliëntenraad en NVVK.

Schouders eronder focust op 4 punten:

  1. lerende organisaties bevorderen
  2. innovatie en onderzoek mogelijk maken
  3. kennis opdoen en uitwisselen
  4. scholing realiseren

Lees verder over de inhoud van het programma

Projectteam Schouders eronder

v.l.n.r. Petra Vink, Fara Kambiz, Tamara Madern, Robert van Rijssel, Christophe Geuskens, Susanne de Zwart en Ilham Bouchlal