Over Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulp. Leren in de praktijk is de rode draad binnen het programma. De focus ligt daarbij op het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk.

Lerende praktijken: werkplaatsen en leernetwerken
Door het inrichten van werkplaatsen en leernetwerken geeft Schouders Eronder samen met partijen uit het veld, invulling aan lerende praktijken. Hierin staat het leren, experimenteren, verbeteren en reflecteren centraal. Gemeenten en hun partners kunnen hier aan deelnemen. Wil je meer weten? 

Wetenschap verbinden aan de praktijk
Leren in de praktijk betekent ook dat gebruik wordt gemaakt van relevante wetenschappelijk kennis die aansluit op de praktijk. De programmalijn wetenschap verbinden aan de praktijk blijft hier de komende periode stevig op in zetten. Meer weten?

Kennis opdoen, delen en ontwikkelen
Schouders Eronder stimuleert professionals om kennis en ervaring met elkaar te delen en te leren van elkaar. Dit is een essentieel onderdeel van een lerende praktijk en het vergroten van het vakmanschap. Wij organiseren bijeenkomsten en workshops. Relevante vakliteratuur hebben we verzameld en overzichtelijk weergegeven in onze kennisbundel. Meer weten? Hou ook onze agenda in de gaten.

Scholing
Schouders Eronder heeft een opleiding laten ontwikkelen op masterniveau. Deze opleiding is bedoeld voor schuldhulpverleners die behoefte hebben aan meer verdieping in hun vak. Daarnaast wordt in het kader van professionalisering van het vakmanschap een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld.
Wil je hierover meer weten?

Vakmanschapsprogramma Schouders Eronder
Het programma is gestart in 2017 en heeft een looptijd tot 2021. Divosa,  NVVK, de Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland en de VNG werken in dit programma intensief samen.
Schouders Eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Actuele onderwerpen

 

Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Kennis delen, leren van elkaar en van wetenschappelijke inbreng.

 

Lerende praktijken

Handen en voeten geven aan leren in de praktijk.

 

Wetenschap verbinden met de praktijk

De vertaalslag van wetenschap naar de praktijk

 

Scholing

Professionaliseren van het vakmanschap