Adviesraad

De adviesraad van Schouders Eronder bestaat uit belanghebbenden, waaronder ook een vertegenwoordiging vanuit vrijwilligersorganisaties (de alliantie van vrijwilligers), cliëntenraden, cliënten, studenten, uitvoeringsorganisaties, belangenorganisaties uit aanpalende sectoren en schuldeisers. De adviesraad vertegenwoordigt het burgerperspectief en is aanspreekpunt voor burgers en organisaties in de gemeenten. De adviesraad toetst of de activiteiten binnen de lijn Innovatie & Onderzoek aansluiten bij de behoeften van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, vrijwilligers en burgers.

Leden

Jacqueline Zuidweg - Zuidweg en Partners
Anne-Mieke de Peuter - Plangroep 
Erwin Hoek - Gemeente Breda 
Jacco Walters  - SVB 
Jacqueline Beekman - Sociaal Werk Nederland
Jan Achterbergh - Doras 
Leonie de Zoete - Sociale Dienst Drechtsteden 
Michelle Vogels - Stichting Lezen en Schrijven 
Paul Otter - Syncasso 
Rémi Langenberg - Het CAK 
Sandra van Laar - Stichting Landelijke Clientraden dak- en thuislozen 
Peter Rijsdijk - Vrijwilligersalliantie