Elma Vriezekolk

Gangmaker gemeente Nijmegen

Elma Vriezekolk

e.vriezekolk@schouderseronder.nl

06 - 49 87 14 49

LinkedIn

Een inclusieve samenleving, een waardevolle economie en een duurzame leefomgeving, oftewel people, profit en planet. Als ik op die terreinen een waardevolle bijdrage kan leveren, dan klopt het voor mij. Ik zet me op deze terreinen in als communicatie-specialist, netwerker, verbinder en (project-)manager. Op individueel niveau verbind ik mensen ‘op het bankje met’ (ophetbankjemet.nl). Op regioniveau creëer ik verbindingen tussen partijen die zich inzetten voor minder armoede en schulden. Op macroniveau probeer ik, samen met lokale initiatiefnemers, een steentje bij te dragen aan een duurzamere aarde.