Ricco de Goede

Gangmaker gemeente Stichtse vecht

Ricco de Goede

r.degoede@schouderseronder.nl

06 - 33 05 12 36

LinkedIn

Mensen noemen mij een energieke teamspeler, een ontwikkelaar en innovator, iemand met een out of the box mentaliteit, die in staat is om vanuit burgers te denken en te handelen. Ik zie mijzelf als een verbinder van praktijk en beleid, met een overtuiging om ieder in zijn waarde te laten en een gezonde drive om het beste uit mezelf en anderen te halen. Ik heb op heel wat manieren gewerkt binnen de keten van schuldhulpverlening. Ik ben 6 jaar schuldhulpverlener geweest voor dak- en thuislozen. Daar heb ik het vak geleerd. Als sociaal werker in een van de pilotteams uit Utrecht, heb ik 4,5 jaar met alle betrokken partijen gewerkt aan een ideale samenwerking binnen de keten. Die jarenlange praktijkervaring maakt me anders dan anderen. Ik weet hoe je een verschil kunt maken en waar kansen en knelpunten zitten. Zowel thuis op de bank, bij de mensen waar het om gaat, als in het proces van schuldhulpverlening.