Programmaraad

Schouders Eronder heeft aan de start van het programma een programmaraad ingericht. De programmaraad bestaat uit een vertegenwoordiging uit de wetenschap, het onderwijs en van het Nibud. De programmaraad ondersteunt bij de uitvoering van de lijn Innovatie & Onderzoek en is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de onderzoeksagenda.

Leden

Ben Boksebeld - Universiteit Twente 
Dirk Strijker - Rijksuniversiteit Groningen 
Jacqueline Beekman - Sociaal Werk Nederland
Marcel van Druenen - Divosa 
Margo Trappenburg - Universiteit Utrecht 
Marije van der Meij - Sociaal Werk Nederland 
Nadja Jungmann - Hogeschool Utrecht 
Roeland van Geuns - Hogeschool van Amsterdam 
Saskia Keuzenkamp - Movisie 
Anna van der Schors - Nibud