Privacy- en cookieverklaring

Je privacy is voor Schouders Eronder van groot belang. Schouders Eronder houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij Schouders Eronder en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring legt Schouders Eronder uit wat er bij de website schouderseronder.nl gedaan wordt met informatie die Schouders Eronder over jou te weten komt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat Schouders Eronder precies van jou bijhoudt, neem dan contact op.

Nieuwsbrief

Schouders Eronder wil jou graag informeren over bijeenkomsten, nieuwe producten en diensten en artikelen. Je kunt je hiervoor aanmelden via de digitale nieuwsbrief. Hiervoor is alleen je e-mailadres nodig. Je kunt op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrieven. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Ongeveer tien keer per jaar ontvang je de nieuwsbrief dan via e-mail. In elk bericht zitten onzichtbare codes. Hiermee houdt de nieuwsbriefapplicatie bij hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke berichten mensen klikken. Schouders Eronder kijkt niet naar wat jij precies interessant vindt. Het gaat Schouders Eronder alleen om algemene informatie over haar nieuwsbrief, zodat Schouders Eronder deze nog interessanter kan maken.

Bijeenkomsten

Via onze website kun je je aanmelden voor bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten verwerken we jouw persoonsgegevens om de bijeenkomst te kunnen organiseren. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie en organisatie. Wij bewaren deze informatie tot na de bijeenkomst en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen deelnemers een evaluatieformulier. Deze formulieren bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem verwerkt. Deze gegevens worden verder alleen gebruikt voor evaluatie van de bijeenkomsten en van het programma Schouders Eronder als geheel. 

Cookies

De website van Schouders Eronder, schouderseronder.nl, maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken van de website: Matomo (Piwik). Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in wordt opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar Schouders Eronder kan er ook mee zien dat je haar website weer bezoekt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Schouders Eronder van groot belang. Om je privacy te beschermen, neemt Schouders Eronder de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Computers van Schouders Eronder worden vergrendeld met een wachtwoord.
  • De website van Schouders Eronder maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en haar website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
  • De website maakt gebruikt van Drupal-software. Wij hebben een contract met onze technische leverancier Cinnamon die de benodigde security-updates doorvoert.

Foto's

Het kan voorkomen dat je op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we je niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Delen persoonsgegevens

Schouders Eronder zal je persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer de wet of de rechter Schouders Eronder daartoe dwingt.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Schouders Eronder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Schouders Eronder van jou heeft, dan kun je altijd contact met Schouders Eronder opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Schouders Eronder heeft en wat daarmee gedaan wordt;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die Schouders Eronder heeft;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat Schouders Eronder zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden.

Klacht indienen

Als je vindt dat Schouders Eronder je niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Schouders Eronder
Koningin Wilhelminalaan 5
3527 LA  Utrecht
communicatie@schouderseronder.nl
030 - 233 2337 (Divosa)

Versie 7 juni 2018