Interventies en onderzoeken

Het programma Schouders Eronder steunt 3 innovaties en heeft 6 onderzoeken uitgezet. We hebben alle onderzoeken en innovaties waar Schouders Eronder aan is verbonden op een rijtje gezet.

Er zijn 2 typen onderzoeken:

Evaluatieonderzoek

3 van de onderzoeken zijn gericht op het evalueren van een interventie en het onderzoeken van het implementatieproces. Deze onderzoeken zijn gekoppeld aan de interventies die het programma ondersteund. Schouders Eronder vindt het belangrijk dat we leren van de manier waarop deze interventies worden uitgevoerd en we willen weten of de interventies effectief zijn.

Onderzoeksagenda

De andere 3 onderzoeken zijn voorgekomen uit de onderzoeksagenda. Samen met de programmaraad en de adviesraad heeft het Schouders Eronder gekeken welke kennis niet voorhanden is binnen de schuldhulpverlening. Naar aanleiding daarvan hebben we 3 calls uitgezet. Als eerste onderzoek naar alle lopende experimenten in de schuldhulpverlening, als tweede onderzoek naar het stabilisatietraject en tot slot onderzoek naar lerende organisaties.

Lees meer over de onderzoeken en innovaties waar Schouders Eronder aan is verbonden