Onderzoeksagenda Schouders Eronder

Schouders Eronder is samen met haar Programmaraad en Adviesraad aan de slag gegaan om een onderzoeksagenda op te stellen. De onderzoeksagenda is bedoeld om richting te geven aan het onderzoek dat binnen het programma wordt geïnitieerd. Het dient ook als leidraad voor toekomstig onderzoek dat het programma of de initiatiefnemers willen initiëren. De onderzoeksagenda geeft weer waar de aanvullende kennis nodig is en waar de prioriteiten liggen. 

Eerder onderzoek

Zoals te zien is in de infographic heeft onderzoek naar ‘leren bevorderen’, ‘werkzame bestanddelen’ en ‘implementeren’ volgens de Programma- en Adviesraad prioriteit. Dat wil niet zeggen dat de rest niet belangrijk is. De andere thema’s staan in verbinding van deze prioriteitsthema’s. Kennis over doelgroepen dient terug te komen in de werkzame bestanddelen, of bij de implementatie. Ook geldt dat de thema’s soms elkaar raken en overlappen.  Zo kun je bij specifieke doelgroepen onderzoeken welk financieel gedrag zij vertonen. Het is onmogelijk gebleken en ook niet wenselijk om thema’s te beschrijven die elkaar uitsluiten.

Infographic onderzoeksagenda Schouders Eronder

Bij het bepalen van de prioriteiten onderwerpen is geconstateerd dat naar een aantal onderwerpen al (veel) onderzoek is gedaan. Over financieel gedrag is bijvoorbeeld al redelijk wat informatie bekend. Echter is nog niet veel bekend over hoe men hier in de praktijk mee om kan gaan. Voor wet- en regelgeving, met name vanuit de Rijksoverheid geldt dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Echter ook hiervoor geldt dat veel van deze verbeteringen al bekend zijn en dat er ook al wijzigingen in gang zijn gezet.