Samen aan de slag om mensen in de schulden te ondersteunen

Schouders Eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter.

door Christophe Geuskens

Schouders Eronder wil onder meer kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden. Het programma Schouders Eronder is een samenwerking tus sen Divosa, Sociaal Werk Nederland, VNG, Landelijke Cliëntenraad en NVVK.

‘Schouders Eronder’ koerst op een forse professionaliseringsimpuls voor het brede lokale netwerk van schuldhulpverlening

5 programmaonderdelen

Met het programma ‘Schouders Eronder’ steken de partijen de hand in eigen boezem. Hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. ‘Schouders Eronder’ koerst op een forse professionaliseringsimpuls voor het brede lokale netwerk van schuldhulpverlening. Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. Het programma gaat verder dan alleen de uitvoerders van schuldhulpverlening. De inzet is het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Om dit te realiseren kent het programma ‘Schouders Eronder’ vijf programmaonderdelen: Lerende organisaties, Innovaties en onderzoek, Scholing, Kennisuitwisseling en Kennisbundeling. De programmaonderdelen kennen afzonderlijke speerpunten, maar leiden in gezamenlijkheid tot een kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening.

De programmaonderdelen kennen afzonderlijke speerpunten, maar leiden in gezamenlijkheid tot een kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening

De doelen

Ieder programmaonderdeel heeft zijn eigen doel. We beschrijven ze hier kort. Het onderdeel lerende organisaties heeft als doel om ketenpartijen te ondersteunen bij het bieden van een omgeving waarin duurzaam geleerd en verbeterd wordt, zowel door professionals als vrijwilligers. U leest meer over dit onderdeel in het artikel ‘De lerende organisatie om armoede aan te pakken’. Het onderdeel Innovaties en onderzoek heeft als doel wetenschappelijke kennis aan te reiken aan professionals en vrijwilligers. In samenwerking met een programma- en adviesraad wordt gekeken aan welke kennis behoefte is, er wordt een onderzoeksagenda opgesteld en er wordt gezocht naar bewezen effectieve interventies in andere werkvelden of in het buitenland die in Nederland in een pilot kunnen worden ingezet. Eind 2018 zullen er minimaal vier van deze pilots gestart zijn met aanpalend onderzoek naar de effectiviteit en de wijze van implementatie. Er komt ook een handleiding hoe partijen in de toekomst zelf dergelijke pilots kunnen inzetten. Leren van pilots staat dan ook centraal. Het doel van het programmaonderdeel Scholing is zorgdragen dat betrokkenen bij schuldhulpverlening de mogelijkheden hebben om breder te worden opgeleid. Dat willen we doen door een completer aanbod van laagdrempelige scholing. Hiervoor wordt de samenwerking met hogescholen gezocht. Eind 2018 moet het aanbod duidelijk zijn, zodat in 2019 de opleidingsmodules kunnen worden aangeboden. Het programmaonderdeel Kennisuitwisseling is gericht op het delen van kennis en ervaring tussen professionals. Er worden onder meer 28 kennisbijeenkomsten door heel Nederland georganiseerd. Op www.schouderseronder.nl vindt u de agenda en kunt u zich inschrijven voor deze bijeenkomsten. Tot slot het programmaonderdeel Kennisbundeling. Dit is waarschijnlijk het meest innovatieve onderdeel. Het programma wil zorgdragen dat kennis eenvoudig wordt ontsloten. Daarvoor wordt een digitale nieuwskiosk voor schuldhulpverlening gebouwd, een soort blendle maar dan gericht op schuldhulpverlening.

Schouders Eronder volgen

Het programma heeft de ambitie gesteld om het verschil te maken. Dat kan alleen in samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen! Zo kunt u als professional naar de kennisbijeenkomsten, kunnen gangmakers bij u in de gemeente actief zijn of worden, kunt u meedenken over de inrichting van de digitale nieuwskiosk en kan het zomaar zijn dat een van de pilots in uw gemeente gaat starten. Wilt u meer weten of meedoen? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

 

Dit artikel is eerder verschenen in Tijdschrift schuldsanering nr. 2018/1