Thema's

 

Doelen- en resultatenkaart

Op de doelen- en resultatenkaart staan de belangrijkste doelen en resultaten voor het programma Schouders Eronder.

 

Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Kennis delen, leren van elkaar en van wetenschappelijke inbreng.

 

Lerende organisatie

Geef hulpverleners de ruimte om zich te scholen, te blijven ontwikkelen en eigen initiatief te nemen.

 

Onderzoek & Innovatie

Samenwerking met wetenschappers en hogescholen zorgt voor een betere vertaalslag van theorie naar praktijk.

 

Scholing

In samenwerking met hogescholen komt er een basisopleiding schuldhulpverlening.

 

Quickscan

Meer inzicht in de schuldhulpverlening in jouw gemeente met de quickscan

 

Benchmark Schulden en Armoede

Meet de resultaten van jouw armoede- en schuldenbeleid, de Benchmark Armoede & Schulden is tot eind 2018 gratis!