Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Hoe weet je als schuldhulpverlener of je effectief bezig bent en hoe je je eigen effectiviteit kunt verbeteren? Hoe zorg je ervoor dat de hulp toegankelijk is en snelle toegang is gegarandeerd? Dit zijn enkele vragen die onder veel schuldhulpverleners leven en waarmee Schouders eronder aan de slag gaat.

Masterclasses, leercirkels en kennisateliers

Door leerlijnen te ontwikkelen die terugkomen in bijvoorbeeld masterclasses, leercirkels en kennisateliers, komt er ruimte voor zowel kennis van experts, het delen van elkaars ervaringen als wetenschappelijke inbreng. Kennis over hoe de hulp beter kan bestaat al deels, maar is niet altijd voor iedereen te vinden. Door kennis te bundelen, te vertalen en te digitaliseren moet die voortaan voor iedereen binnen de schuldhulpverlening te raadplegen zijn. Tot eind 2018 staan er 28 kennisbijeenkomsten in het hele land gepland waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Op zo’n bijeenkomst kunnen bewezen effectieve instrumenten met elkaar gedeeld worden. Bovendien kan de bijeenkomst een startpunt zijn voor nieuw te ontwikkelen kennis. Om van de laatste stand van zaken op de hoogte te blijven, ligt er een plan voor een Schuldhulpverlenings-bundle.

SHV Bundle

De ‘SHV Bundle’ doet aan de digitale nieuwskiosk Blendle denken, maar is veel meer toegespitst op de behoeften uit de schuldhulppraktijk. Een redactie gaat ervoor zorgen dat op de SHV Bundle nieuws, literatuur en ontwikkelingen op aantrekkelijke en toegankelijke wijzen te vinden zijn. Om te peilen in hoeverre de SHV Bundle daadwerkelijk in de behoefte voorziet, zal een testgroep er het eerste kalenderjaar gratis gebruik van kunnen maken. Blijkt het een succes, dan wordt het daarna mogelijk een betaalde service.