Lerende praktijken

De wereld van schuldhulpverlening is volop in beweging. Gemeenten, organisaties en professionals voelen steeds vaker dat er een beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit en hun vermogen om samen te werken en te veranderen. Zij staan voor de grote uitdaging de veranderingen in het veld adequaat het hoofd te bieden. Steeds vaker zoeken gemeenten de samenwerking op met lokale partners, onder andere om kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren in de praktijk. 

In de eigen gemeente aan de slag met lerende praktijken

Samen met partijen uit het veld geeft het programma invulling aan lerende praktijken door het inrichten van werkplaatsen en leernetwerken.
Binnen de werkplaatsen en leernetwerken wordt een aantal thema’s opgepakt met ondersteuning van experts en inhoudelijk deskundigen. Gemeenten die aan de slag willen met één van deze thema’s worden vanuit Schouders Eronder gefaciliteerd.

Interesse?

Lees meer over lerende praktijken

Meld je aan voor een leernetwerk

Meld je aan voor een werkplaats