Lerende praktijken

De wereld van schuldhulpverlening is volop in beweging. Gemeenten, organisaties en professionals voelen steeds vaker dat er een beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit en hun vermogen om samen te werken en te veranderen. Zij staan voor de grote uitdaging de veranderingen in het veld adequaat het hoofd te bieden. Steeds vaker zoeken gemeenten de samenwerking op met lokale partners, onder andere om kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren in de praktijk. 

In de eigen gemeente aan de slag met lerende praktijken
Samen met partijen uit het veld geeft het programma invulling aan lerende praktijken door het inrichten van werkplaatsen en leernetwerken.
Binnen de werkplaatsen en leernetwerken worden een aantal thema’s opgepakt met ondersteuning van experts en inhoudelijk deskundigen. Gemeenten die aan de slag willen met één van deze thema’s worden vanuit Schouders Eronder gefaciliteerd.

De thema’s
1. Arbeidstoeleiding en schulden
2. Zelfstandigen met schulden
3. Voor het derde thema zijn al verschillende ideeën opgehaald, welke in samenwerking met partners, verder worden uitgewerkt. Begin 2020 zal een keuze worden gemaakt.

Neem deel aan een van de werkplaatsen en geef handen en voeten aan leren in de praktijk met een concreet resultaat.

Gezamenlijk ontwikkelen gemeenten met lokale ketenpartners een eigen werkwijze. Naast het werken aan een concreet vraagstuk wordt ook volop ingezet op de ontwikkeling van organisatorische en persoonlijke vaardigheden om (ook echt) een lerende praktijk te kunnen zijn.

Deelname aan een werkplaats
Gemeenten die een vraagstuk hebben binnen een van de thema’s kunnen zich aanmelden. Per thema kunnen twee gemeenten deelnemen aan een werkplaats.

Leernetwerken: Een extra impuls aan al lerend ontwikkelen in de praktijk

Gemeenten die een kennisbehoefte hebben op een van de thema’s maar hun vraagstuk nog niet voldoende concreet hebben om deel te nemen aan een werkplaats kunnen deelnemen aan een leernetwerk.
Meedoen aan het leernetwerk is minder intensief dan aan een werkplaats maar kan gemeenten goed op weg helpen met het formuleren van een eigen (ontwikkel)vraagstuk en ontwikkelagenda. Gemeenten krijgen handvatten aangereikt om te komen tot een effectieve aanpak. Ze gaan daar vervolgens zelf mee aan de slag. 

Deelname aan leernetwerk
Aan de leernetwerken kunnen per thema 7 tot 10 gemeenten deelnemen. Een duo-afvaardiging vanuit de gemeente is wenselijk om de verbinding tussen beleid en uitvoeren de borgen.

Meer weten? Of bent je geïnteresseerd?
Ben je als gemeente geïnteresseerd in deelname of wil je weten wat het concreet voor jou kan inhouden stuur een mail naar lerendepraktijk@schouderseronder.nl.

Kennis en opbrengsten breed verspreiden
De kennis en opbrengsten uit de werkplaatsen en leernetwerken worden breed verspreid. Er worden afsluitende regionale en landelijke bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk zijn voor professionals in de keten van schuldhulp.