Onderzoek & Innovatie

Vernieuwing vereist onderzoek. Wat werkt goed voor welke doelgroep? En wat kunnen we bijvoorbeeld van het buitenland leren? De vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk blijkt vaak lastig. In deze lijn gaan uitvoerders van de schuldhulpverlening samenwerken met wetenschappers om de aansluiting te verbeteren en inventariseren de kennisbehoefte in de praktijk.

Iedereen aan de slag met een agenda

Om te kunnen vernieuwen en onderzoek mogelijk te maken, is er een programmaraad opgericht die een onderzoeks- en innovatieagenda vaststelt. Alle belanghebbenden – van vrijwilligersorganisaties tot professionals – zijn vertegenwoordigd in de adviesraad. De adviesraad draagt zorg dat de agenda aansluit bij de behoefte in het werkveld en kan de programmaraad en het programma van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

Voor een deel is de kennis er al. We weten die alleen niet altijd te vinden en de theorie is niet altijd zo vertaald dat deze direct toegepast kan worden. Daarom worden de schouders eronder gezet om de bestaande inzichten breder beschikbaar te maken. Ook gaan we op zoek naar bewezen effectieve interventies in andere werkvelden of het buitenland en vertalen deze naar de praktijk van de schuldhulpverlening. Met onderzoeksbudget zal wetenschappelijk en toegepast onderzoek ook daadwerkelijk plaatsvinden. En dankzij een ‘impulsbudget’ kunnen effectieve interventies in de praktijk uitgezet worden.