Onderzoek & Innovatie

Vernieuwing vereist onderzoek. Wat werkt goed voor welke doelgroep? En wat kunnen we bijvoorbeeld van het buitenland leren? Om een vertaalslag van theorie naar praktijk te maken, gaan uitvoerders van de schuldhulpverlening samenwerken met wetenschappers en hogescholen. Zelfs een eigen leerstoel is een mogelijk plan voor de toekomst.

Iedereen aan de slag met een agenda

Om te kunnen vernieuwen en onderzoek mogelijk te maken, zal er een programmaraad opgericht worden die een onderzoeks- en innovatieagenda vaststelt. Alle belanghebbenden – van vrijwilliger tot professional – zijn vertegenwoordigd in de adviesraad en kunnen de programmaraad van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

Voor een deel is de kennis er al. We weten die alleen niet altijd te vinden en de theorie is niet altijd zo vertaald dat de die ook toegepast kan worden. Daarom worden de schouders eronder gezet om de bestaande inzichten te vertalen naar toepasbare interventies. Interventies die vooral voor de specifieke doelgroepen – zoals ondernemers, jongeren en laaggeletterden – nuttig zijn.

Met onderzoeksbudget zal wetenschappelijk en toegepast onderzoek ook daadwerkelijk plaatsvinden. En dankzij een ‘impulsbudget’ kunnen effectieve interventies in de praktijk getest worden.