Wetenschap verbinden met de praktijk

De afgelopen jaren zijn er heel veel onderzoeken verschenen. Kennis over schulden, gedrag en financiële zelfredzaamheid is sterk verbreed. Deze kennis sluit echter niet altijd direct aan bij de praktijk. In deze programmalijn zetten we in op de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk. Uitvoering en wetenschap samenbrengen staat voorop.

Eigen onderzoeken

In 2018 heeft Schouders Eronder een onderzoeksagenda opgesteld. Deze agenda heeft ertoe geleid dat er een zestal onderzoeken zijn uitgezet. In 2019 en 2020 worden de resultaten hiervan bekend. Daarnaast heeft Schouders Eronder een drietal interventies ondersteund. Deze nieuwe interventies waren bewezen effectief in een ander land of veld. In 2019 komen deze interventies beschikbaar voor het veld. 

Kennis ontsluiten

De komende tijd zetten we vooral in op het ontsluiten van al bestaande kennis. Er is al heel veel (wetenschappelijk) kennis wat ondersteunend is aan het werk van de schuldhulpverlener. Deze kennis is echter lang niet altijd te vinden en de theorie is niet altijd zo vertaald dat deze direct toegepast kan worden. Daarom worden de schouders eronder gezet om de bestaande inzichten breder beschikbaar te maken. Dat gebeurt in de vorm van handreikingen (waarin we kennis bundelen), een kennisspel en een toolkit ter ondersteuning van het evalueren van interventies.

Daarnaast zullen met de opbrengsten uit deze lijn de andere delen van het programma worden gevoed.

De praktijk betrekken

Binnen deze lijn werken we nauw samen met de wetenschap en de praktijk. Voor de wetenschappelijke verbinding is er onder meer een programmaraad opgericht die meedenkt over de lijn van het programma en nieuwe inzichten inbrengt. Daarnaast is er een adviesraad die zorg draagt dat de activiteiten uit deze lijn aansluiten bij de behoefte van het werkveld. Alle belanghebbenden – van vrijwilligersorganisaties tot professionals – zijn vertegenwoordigd in de adviesraad.