Tools

Op deze pagina vind je een overzicht van tools die het programma Schouders Eronder de afgelopen tijd heeft laten ontwikkelen. Hou deze pagina in de gaten, want er volgt nog meer!

Routekaart voor Schuldhulpverleners Belastingdienst

Schouders Eronder heeft samen met de Belastingdienst een routekaart gemaakt. Op de routekaart vind je de mogelijkheden die je als schuldhulpverleners hebt om de belastingdienst te benaderen. Alles handig bij elkaar! 

Belastingdienst infographic

Download de Infographic (versie aug 2018) (pdf, 455 kB)

Toolkit: gespreksvoering voor laaggeletterdheid binnen schuldhulpverlening

De Toolkit Gespreksvoering Laaggeletterden is een handig middel om het gesprek met een laaggeletterde aan te gaan. In de toolkit vind je beknopte informatie over laaggeletterdheid. En hoe jij erachter kan komen of je cliënt moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of bijvoorbeeld werken met een computer. De toolkit bestaat uit sets van kaarten waarmee je bijvoorbeeld het budgetplan uitlegt. Op de achterkant van de kaart leg je de afspraken vast. Daarnaast is zijn er kaarten waarmee je met behulp van plaatjes het proces van schuldhulpverlening uitlegt. Overigens ook heel handig als je klant niet laaggeletterd is!

De Toolkit Gespreksvoering Laaggeletterden wordt getest vanaf januari 2019 tot en met de zomer 2019. In september 2019 zal de toolkit voor iedereen beschikbaar zijn. Wil je op te hoogte gehouden worden? Laat dan je e-mailadres achter.

Digitale gesprekshulp ‘Voorkom Schulden Samen’

Screenshot Digitale Gesprekshulp

Samen bereik je meer dan alleen. Zeker als het gaat om het voorkomen van schulden. Daarom heeft Schouders Eronder deze digtale gesprekshulp ontwikkeld om samen schulden te signaleren en actie te ondernemen. 

Bijna 1,2 miljoen huishoudens kampen met onzichtbare schulden. Het vroegtijdig signaleren van beginnende schulden is belangrijk in het voorkomen van problematische schulden. Om dit te bewerkstelligen is het voor gemeenten belangrijk om met relevante partijen (zoals vaste lasten partijen, vrijwilligersorganisaties, sociale initiatieven, afdelingen binnen een gemeente en scholen en werkgevers) die burgers met betalingsachterstanden kunnen signaleren en ondersteunen samen te werken.

De Digitale Gesprekshulp is in opdracht van Schouders Eronder door Ecorys en EMB AV © ontwikkeld.

digitalegesprekshulp.nl

Quickscan doorverwijzing naar beschermingsbewind of ondersteuning

Platform31 heeft een quickscan ontwikkeld voor gemeenten. Met deze quickscan kun je een eerste inschatting maken bij de doorverwijzing naar beschermingsbewind en financiële ondersteuning door de gemeente.

Deze Quickscan geeft inzicht in welke factoren van belang zijn bij het maken van de afweging tussen bewind en gemeentelijke ondersteuning. De ondersteunende vragen en tips helpen bij het maken van een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte van een inwoner. Het doel is de inwoner naar de juiste hulpverlening te leiden.

Meer informatie vind je op de website van Platform31

Benchmark Schulden en Armoede

De Divosa Benchmark Armoede & Schulden biedt inzicht in cijfers op gebied van armoede, schuldhulpverlening en preventie. Gemeenten en kredietbanken kunnen hun resultaten meten en onderling vergelijken. Tijdens benchlearnbijeenkomsten bespreken deelnemers het verhaal achter de cijfers. Leren van elkaar staat voorop. De kosten voor deelname worden in 2018 gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie Benchmark Schulden en Armoede